Divadelní skupina Lachende Bestien se zformovala během procesu zkoušení první inscenace 120 dnů svobody, která se zabývala hranicemi představivosti a lidskosti a formálně byla rozkročena mezi činohrou, demonstrací a peformance. Další akcí Lachende Bestien se staly Pašije, performance-happening, který skupina od toho času nechává znovupovstat každé Velikonoce. Tématem intimnějším – osamocením v současném světě, se skupina zabývala ve zpracování Grotesky Kurta Vonneguta pod názvem Pláč nočního kozodoje.

Lachende Bestien od svého založení (2011) působily především na Eliadově knihovně Divadla Na zábradlí pod záštitou SPEK o.s. Nucený odchod ovlivnil i další projekt LB – zpracování dvou shakespearovských her v dialogu: Timon/Coriolanus byl proto uveden jen jako fragment-happening.

Po odchodu z Eliadovy knihovny se LB zapojily do platformy Kartel, volné uskupení tří režisérů a jejich spolupracovníků. Kartel kontinuálně navázal na činnost SPEK o.s. - spolu s ním LB fungovaly v provizoriu nejdříve v Klubu Pilot ve Vršovicích a posléze v Podniku na Vltavské. V tomto období skupina vytvořila podle Kleistova Michaela Kohlhaase insceanci Kohlhaas Terror  týkající se témat spravedlnosti, legality a terorismu.

Od sezóny 2015/2016 se Lachende Bestien staly rezidenčním souborem Venuše ve Švehlovce.

Pornogeografie je pro Lachende Bestien, po řadě "autorských projektů" prvním zpracováním původního dramatického textu. Zároveň se jedná o českou premiéru uvedení tohoto textu Wernera Schwaba.

Lachende Bestien se hlásí k představě divadla jako kritického média, tedy divadla apelativního, společensko-kritického a politického. Skupině jsou tedy blízká témata, která "visí ve vzduchu". Forma jednotlivých inscenací je volena s ohledem ke zpracovávanému tématu, principy vlastními skupině jsou hráčství, demonstrace, ironie a nadhled.


Uměleckým vedoucím skupiny je Michal Hába.

Lachende Bestien jsou personálně propojený s Divadlem koňa a motora, projektem kočovného, sociálního a komunitního divadla. Zároveň je skupina součástí zmíněné platformy Kartel.